Brygadzista jest osobą, do której obowiązków należy koordynowanie działań grupy podległych robotników, zarządzanie ich pracą, motywowanie oraz pamiętanie o linię produkcyjną. Brygadzista, by móc wypełniać swoje obowiązki, musi posiadać stosowne uprawnienia. Przedstawiamy trzy grupy szkoleń i kursów, które powinien przejść każdy mistrz w zakładzie produkcyjnym!

Szkolenia dla brygadzistów

Szkolenie dla mistrzów pozwala przede wszystkim na poznanie obowiązków, z którymi chcieć się będzie przyszły mistrz zmiany. Dzięki kompleksowym szkoleniom dla kierowników możemy zdobyć odpowiednie kompetencje miękkie (takie jak umiejętności komunikacyjne, jakie są niezbędne podczas kierowania zespołem) oraz poznać techniki negocjacyjne czy motywacyjne.

W końcu każdy brygadzista to przede wszystkim lider, osoba, która łączy pracowników wykonawczych z wyżej postawionym kierownictwem, przez co musi charakteryzować się wyjątkowo rozwiniętymi umiejętnościami personalnymi.


Podobna tematyka: https://www.toszkolenia.pl/


Szkolenia BHP

Oczywiście, każdy człowiek w zakładzie produkcyjnym musi przejść szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak do zadań brygadzisty dodatkowo należy koordynowanie działań robotników oraz pilnowanie, czy dane zasady są respektowane. Oznacza to, że taka osoba powinna zadbać o to, by regularnie być w szkoleniach BHP, które pomogą jej w zarządzaniu pracownikami.

Szkolenia dodatkowe

Szkolenia dodatkowe, czyli takie, które nie są wymagane do podjęcia pracy, realizowane są we swym zakresie przez osoby, które zarządzają ludźmi. Brygadziści mogą więc rozwijać się w wybranym kierunku – przydatne będą szkolenia z zarządzania czasem lub zarządzania zasobami ludzkimi, dodatkowe szkolenia negocjacyjne oraz praktyczne warsztaty z rozwiązywania konfliktów.

Takie dodatkowe, coraz bardziej zaawansowane kursy pozwalają na zapewnienie sobie stałego rozwoju, podnoszenie własnych kompetencji oraz umożliwiają dopracowanie życiorysu, co w przyszłości może dać na awans na wyższe stanowisko.